piątek, 31 października 2014

IZOLACJA TERMICZNA PŁYTY FUNDAMENTOWEJ / EPS v XPS


Styropian EPS – to potoczna nazwa spienionego polistyrenu (ekspandowanego). W budownictwie nie ma właściwie innego materiału do izolacji termicznej, który byłby częściej spotykany. 


pojedyncze kuleczki standardowego styropianu EPS

Styropian EPS to również najbardziej przebadany materiał budowlany z wszystkich jakie występują.
Używamy do w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, oraz setekach innych branż.

Tacki styropianowe powszechnie używane w dzisiejszych czasach

Styropian dla laika to nic innego, jak materiał, który tworzą setki tysięcy białych kuleczek wypełnionych powietrzem. 


To jemu właśnie styropian zawdzięcza swe właściwości izolacyjne. Z technicznego punktu widzenia, to wynik przetworzenia w skomplikowanym wieloetapowym procesie technologicznym ropy naftowej, w wyniku czego powstaje spieniony polistyrenowy granulat.

Struktura pojedynczej kuleczki standardowego styropianu bez filtra UV
 ( zdjęcie mikroskop elektronowy)  Fot. Termo Organika
Na całą płytę izolacyjną styropianu przypada zaledwie 2 proc. tego surowca, podczas gdy powietrze stanowi nie mniej niż 98% objętości materiału jako całości. Jest to możliwe dzięki ekspandowaniu, czyli rozszerzaniu, zjawisku wykorzystywanemu w produkcji. Granulki polistyrenu napełnione czystym wodorem (pentanem), po podgrzaniu parą wodną, pod wpływem rozprężania się zawartego w nich gazu, rozszerzają się pod ciśnieniem, osiągając nawet 50-krotnie większy wymiar niż na etapie początkowym. Jednocześnie stają się sprężyste, odporne na ściskanie, zachowując swoje właściwości izolacyjne.

Maszyna do produkcji bloków styropianowych
W zależności od przeznaczenia, występują różne jego odmiany:
 • EPS fasada - do ocieplania ścian powyżej gruntu,
 • EPS dach/podłoga - do ocieplania ścian poniżej gruntu, tarasów, stropodachów,
 • EPS parking - do ocieplania elementów budowli poniżej gruntu silnie obciążonych.
Styropian jest odporny na:
 • wodę morską, sole i roztwory soli, nawozy sztuczne,
 • wapno, cement, gips,
 • ług sodowy, potasowy, amoniak, wodę wapienną,
 • kwas solny (35%), azotowy (50%), siarkowy (95%), kwas mlekowy, węglowy,
  humusowy,
 • bitumy, alkohole.


Najważniejsze zalety styropianu to:
 • bardzo dobra izolacyjność, a więc niski współczynnik przewodzenia ciepła,
 • mała gęstość, a więc mały ciężar,
 • łatwość obróbki i kształtowania, styropian nie pyli, nie powoduje uczuleń, nie
  wymaga stosowania środków ochrony osobistej;
 • znikoma nasiąkliwość wodą, odporność na grzyby, pleśnie i bakterie,
 • nieszkodliwość dla zdrowia,
 • żywotność, a więc odporność na starzenie się,
 • doskonały stosunek ceny do użyteczności.
Styropian w odmianie EPS 200 zgodnie z normą PN-B 20132 może być stosowany do:
 • ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną, silnie obciążone,
 • ocieplenie podłóg pod podkładem z płyt prefabrykowanych i posadzkowych, silnie obciążone,
 • ocieplenie podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym, silnie obciążone,
 • wypełnienie konstrukcyjne nasypów drogowych, kolejowych, przyczółków mostów i innych konstrukcji inżynierskich,
 • warstwa chroniąca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych,
 • izolacja cieplna stropodachów pełnych,
 • izolacja cieplna tarasów silnie obciążonych,
 • izolacja cieplna podłóg w obiektach sportowych, garażach i parkingach bardzo mocno obciążonych.
Dotyczy to również między innymi sytuacji, gdy ze styropianu o wysokiej wytrzymałości na ściskanie jest wykonana izolacja termiczna pod płytą fundamentową. 

Zastosowany materiał jest styropianem twardym, wytrzymującym potężne obciążenia 6.000 kg/m2.
Jest stosowany pod najcięższe możliwe obciążenia, pod obiekty typu parkingi, hale przemysłowe, hangary lotnicze i inne obiekty inżynierskie.


Zastosowanie styropianu EPS 200 PARKING daje gwarancję, że przeniesie on obciążenia, które wywołują naprężenia ściskające o wartości › 200 kPa, to znaczy, że bez problemów przeniosą zadane obciążenia związane z ciężarem konstrukcji budynku posadawianego na takim fundamencie.

Badania prowadzone nad styropianem od ponad 40 lat między innymi przez firmę BASF wykazały, że w prawidłowo ułożonej izolacji właściwości fizyko-chemiczne styropianu pozostają niezmienione.
Nowoczesne metody produkcji styropianu w technologii indywidualnego wtrysku gwarantują stabilność właściwości i cech styropianu, pozwalają na uzyskiwanie coraz lepszych parametrów izolacyjnych, osiągnąć jeszcze wyższą wodo- i mrozoodporność, wytrzymałość na ściskanie i zginanie. Pozwala to na skuteczne konkurowanie z polistyrenem ekstrudowanym – XPS.Produkty z ekstrudowanej pianki XPS mają jednorodną, zamkniętokomórkową budowę, której zawdzięczają swoje właściwości:

 • wysoka wytrzymałość mechaniczna,
 • wysoka odporność na działanie wilgoci,
 • zerowa kapilarność,
 • mrozoodporność,
 • niezmienne w czasie parametry izolacyjności termicznej.

Polistyreny ekstrudowany i ekspandowany mają podobną odporność chemiczną i termiczną, oraz podobne parametry izolacyjności termicznej.

Na koniec jeszcze jedno zagadnienie.
Zabezpieczenie styropianu od gryzoni i robaków. Gryzonie występują tam, gdzie są robaki, czyli ich źródło pożywienia. Styropian nie jest pożywieniem dla jednych i drugich. Mogą one pojawić się w warstwie humusu. Ma to miejsce wtedy, gdy inwestor chce zaoszczędzić i nie usunie całkowicie humusu przed rozpoczęciem robót fundamentowych lub zamiast podsypki piaskowej używa humusu do obsypania wykonanych fundamentów.
W przypadku wykonywania płyty fundamentowej, humus usuwany jest całkowicie. Następnie układana jest podsypka żwirowo-piaskowa, która nie jest środowiskiem przyjaznym ani dla robaków i ani dla gryzoni. Podsypka jest zagęszczana wysoko wydajnymi zagęszczarkami, co uniemożliwia penetrację jednym i drugim. Na tak zagęszczonej podsypce układana jest podwójna warstwa foli, która zabezpiecza styropian w części podziemnej. Jest ona przede wszystkim zabezpieczeniem od wilgoci, a jednocześnie bardzo dobrze zabezpiecza styropian od gryzoni i robaków. Producenci styropianu nie przewidują innego zabezpieczenia. Styropian, który dociepla płytę z boku, zabezpieczany jest siatką, klejem i okładziną. Dodatkowym zabezpieczeniem jest opaską wokół budynku np z bruku lub kamienia, układanego na zagęszczonej podsypce piaskowo-cementowej.


Producenci są zdania, że wprawdzie styropian jest produktem przyjaznym środowisku, ale nie jest to środowisko do życia dla żywych stworzeń. Styropian, zanim trafi do klienta jest składowany w hali, na placu, pod wiatą itp. Nie stwierdzono jednak żadnego przypadku, aby np. myszy zniszczyły styropian w czasie jego składowania. Jedynie w przypadku styropianu składowanego bezpośrednio na gruncie pojawiały się jakieś robaki, ale w gruncie pod styropianem. Jednak taka sytuacja jest oczywista, gdyż powoduje gnicie wszystkich cząstek organicznych pod styropianem, co jest pożywką dla robaków, a w konsekwencji dla gryzoni. Natomiast styropian składowany np. na paletach nie wykazuje żadnej ingerencji takich stworzeń.autoryzacja
Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu
w Warszawie

W razie pytań służę pomocą
Pozdrawiam
środa, 16 lipca 2014

PŁYTA czy ŁAWY

Chciałbym Państwa zachęcić do przeczytania artykułu, który ukazał się w ostatnim MURATORZE (lipiec 2014). 
W obiektywny i uczciwy sposób pokazuje on jak to naprawdę jest z tymi kosztami budowy fundamentów. 
Pani redaktor Zuzanna Podwysocka wzięła pod uwagę wszystkie koszty budowy stanu ZERO budynku.
Aktualny numer muratora jest obecnie w sprzedaży, więc nie możemy opublikować całego artykułu.
Zachęcamy do zakupu czasopisma lub w terminie późniejszym ( w sierpniu ) do przeczytania całego artykułu na naszym blogu.

Prawie każdy inwestor chciałby jak najtaniej wybudować swój dom, ale proszę pamiętać „ fundamentów nie da się już wymienić, więc trzeba to zrobić dobrze i ciepło”.

W razie pytań służę pomocą

Pozdrawiam


sobota, 17 maja 2014

PORÓWNANIE KOSZTÓW BUDOWY FUNDAMENTÓWPŁYTA FUNDAMENTOWA  vs  FUNDAMENT TRADYCYJNY

Bardzo często inwestorzy zastanawiają się nad wyborem rodzaju fundamentu i często patrzą na koszty ich wykonania.
Koszt wykonania płyty w porównaniu do fundamentów tradycyjnych jest bardzo podobny, ale zalet płyty fundamentowej jest znacznie więcej.
W każdym budynku wysoko-energooszczędnym musi być płyta fundamentowa z racji na jej izolację termiczna od gruntu i brak mostków termicznych, a nie da się tego tego zrobić na fundamencie tradycyjnym.

Poniżej prezentujemy porównanie kosztów budowy fundamentów w oparciu o projekt Dom w Oliwkach pracowni Archon o powierzchni zabudowy prawie 142 m2Porównanie cen dotyczy płyty fundamentowe bez ocieplenia poziomego / fundament również. 


środa, 29 stycznia 2014

WYSOKIE WODY GRUNTOWE

Wiosna już niebawem do nas przyjdzie, taką mam przynajmniej nadzieję :-)  Jest to mokra pora roku i większość inwestorów właśnie teraz zaczyna swoje budowy.


Chciałbym Państwu przybliżyć problem, który na wiosnę występuje bardzo często i większość wykonawców nie może sobie z nim poradzić, lub go lekceważą z braku doświadczenia w tej materii.

Fundament domu jest najważniejszą częścią budynku, to na nim spoczywa cały ciężar i trzeba o tym pamiętać przy realizacji prac budowlanych.

Opiszę pewien przykład, z którym spotkałem się podczas mojej pracy. Działka wydawała się ładna, ale pod powierzchnią tkwił problem, którego nie było widać.


Przed zakupem działki, ewentualnie przed rozpoczęciem prac zawsze zalecam zrobić badanie geologiczne gruntu, wystarczy 1-2 odwierty na 3-5 m, na środku posadowienia domu. 
Koszt niewielki i daje inwestorowi obraz na czym będzie stał jego wymarzony dom. 
Badanie daje możliwość poprawienia projektu i zmianę jego posadowienia.

Jeśli po badaniu okażą się, że są wysokie wody gruntowe odradzam fundamenty tradycyjne, gdyż stanie po kolana w wodzie żadnemu materiałowi nie wyjdzie na dobre ( z wyjątkiem mostów).

Do tego wiosenne roztopy, które jeszcze pogarszają sprawę i podnoszą wody podskórne.
Na fotografii poniżej jeden z wielu ekstremalnych przypadków z jakimi się spotkałem na budowach. 


Wody podskórne występowały tu już na głębokości 15-20 cm.
W zasadzie nie ma to znaczenia na ilu centymetrach jest woda 15 czy 50 problem jest podobny i trzeba to rozwiązać. 
Doświadczony wykonawca nie boi się takich przypadków, słaby ucieka z budowy lub twierdzi że trzeba poczekać na lato. Prawdziwego lata w 2013 roku nie było, przynajmniej ja nie zauważyłem i inwestor po takiej diagnozie czekałby do jesieni. W tym przypadku problem nie zniknął, wody podskórne były przez cały rok bardzo wysoko.


Rozwiązaniem jest oczywiście płyta fundamentowa, zaprojektowana przez doświadczonego projektanta, przemyślana i dobrze zbudowana przez fachowców. Powierzenie w tym przypadku prac tzw. "papudrakom" stanowczo odradzam!!!. 
Zastosowaliśmy w tym przypadku parę naszych trików, które dały świetny rezultat.


Jak wyszliśmy z nasypem ponad poziom gruntu temat wydawał się rozwiązany (dla niedoświadczonego wykonawcy), ale problem był nadal.


Przy takich wysokich wodach gruntowych trzeba zaplanować każdy detal, dobrać odpowiednie kruszywo do zagęszczania, w odpowiedni sposób prowadzić prace ziemne, dobrać odpowiedni sprzęt do zagęszczenia podsypki. Wszystko ma znaczenie, by prawidłowo wykonać swoją pracę.


Płyta fundamentowa do świetny wynalazek, daje mnóstwo korzyści w porównaniu do fundamentów tradycyjnych i przy tym jej wykonanie jest stosunkowo tanie.


W budownictwie pasywnym i wysoko-energooszczędnym to w zasadzie jedyne rozwiązanie, by dobrze zaizolować dom od spodu i w ekstremalnych przypadkach odciąć go od wody gruntowej.
Na dobrze przygotowanej i wykonanej płycie fundamentowej można wszystko zbudować. 


Poniżej budowany jest dom w standardzie NF40 w technologii www.Therm-Block.pl 


Ściana Therm-Block-a ma świetne parametry izolacyjne, akustyczne i idealnie pasuje do naszych płyt fundamentowych. Tu widzimy grafitowy wariant ściany U= 0,12


W razie pytań służę pomocą.

Życzę Wszystkim przyszłym inwestorom szybkiej wiosny i niskich wód gruntowych :-)

Pozdrawiam.wtorek, 7 stycznia 2014

GGWC - CZYLI GRUNTOWY GLIKOLOWY WYMIENNIK CIEPŁAGRUNTOWY GLIKOLOWY WYMIENNIK CIEPŁA
GWC / GGWC - MEGATHERM Geo 100

Projektując dobrą instalację do rekuperatora warto pomyśleć o wspomaganiu i zwiększeniu jego efektywności poprzez gruntowy glikolowy kolektor ( GWC, GGWC ) i wymiennik glikolowy do tej instalacji. Podnosi on znacznie efektywność odzysku ciepła w rekuperatorze co przekłada się na duże oszczędności energii do ogrzewania domu.Działanie gruntowego wymiennika ciepła MEGATHERM Geo 100 zwanego kolektorem gruntowym polega na wykorzystaniu do ogrzewania lub schładzania powietrza do rekuperatora energii z ziemi.
Jest to najbardziej higieniczna instalacja, w porównaniu z układami powietrznymi, gdzie powietrze przepływa przez rury o dużych średnicach i po kilku latach użytkowania jest narażone na zanieczyszczenia i przykre zapachy stęchlizny. W urządzeniu MEGATHERM Geo 100 powietrze przepływa tylko przez wymiennik glikolowy (odmiana chłodnicy) i nie ma styku z instalacją zakopaną w ziemi, przez co nigdy nie będziemy mieli przykrych zapachów w domu.

Energia cieplna jest zgromadzona pod domem lub w warstwie gruntu obok domu, jest zazwyczaj niewykorzystywana i w zasadzie się marnuje, ale możemy to zmienić.
W naszym klimacie, jest to zazwyczaj na głębokości ok. 1,5-1,6 m ,gdzie panuje niezależnie od pory roku stała temperatura, około 6-8˚C .
Kolektor można ułożyć pod domem podczas wykonywania płyty fundamentowej /fundamentów lub ułożyć go obok domu na terenie działki.

GGWC jest to inaczej zaprojektowana zewnętrzna „podłogówka”, odpowiednio przeliczona i zaprojektowana. Układając GGWC na tej (lub większej) głębokości odzyskujemy energię z gruntu. W rurach GGWC krąży roztwór glikolowy który stopniowo się ogrzewa (w zimie) lub schładza (w lecie). Odebrana z gruntu energia służy do ogrzania lub schłodzenia (poprzez nagrzewnicę GWC ) powietrza nawiewanego do pomieszczeń wspomagając działanie Rekuperatora.

Zastosowanie roztworu glikolu ograniczamy do minimum opory powietrza w instalacji wentylacyjnej.
Wymiennik ciecz-powietrze powoduje mały opór bo tylko około 20-25 Pa, podczas gdy w gruntowych wymiennikach płytowych, rurowych czy żwirowych opory są wielokrotnie większe i często zachodzi konieczność stosowania dodatkowych wentylatorów lub central wentylacyjnych o podwyższonej wydajności.

W skład zestawu MegaTherm Geo 100 wchodzą:

-przewody kolektora GWC rura 150 mb
-koncentrat glikolu 4x10 l
-lejek do glikolu 1 szt.
- wymiennik / nagrzewnica ciecz-powietrze 2 rzędowa 1 szt.
-pompa obiegowa vilo 1 szt.
-naczynie zbiorcze 24 l 1 szt.
-manometr 1 szt.
-zawór odpowietrzający 1 szt.
-zawór kulowy 3 szt.
-przewody połączeniowe 3 szt.
-trójnik 2 szt.
-termometr na wyjściu z instalacji do monitorowania pracy układu 1 szt.Instalacja GGWC MEGATHERM Geo 100 znacznie obniża koszty wykonania dobrej i kompletnej instalacji do Rekuperatora, podnosi jego efektywność i znacznie obniża koszty ogrzewania domu.

O wymienniku ciecz-powietrze (ala chłodnicy) opowiem Państwu w kolejnym artykule.


W razie pytań zapraszam do kontaktu.


niedziela, 24 marca 2013

UWAŻAJ NA PODRÓBKI od PAPUDRAKÓWJeżdżąc po kraju wielokrotnie widzieliśmy robotę tzw. " PAPUDRAKÓW " czyli pseudo fachowców. Zazwyczaj przechodzimy obok tego obojętnie, ale ta płyta bardzo nas zainteresowała i chcemy Państwu pokazać robotę tanich wykonawców.


Mili Państwo cena to nie wszystko!!!.
Fundament w domu to najważniejsza sprawa, nie podchodźmy to tego z lekceważeniem.
Po 10 -15 latach w domu można wymienić wszystko: okna, drzwi, dachówkę, można docieplić ściany, ale jednej rzeczy już nigdy nie wymienimy - FUNDAMENTÓW.

dobra starczy resztę lejemy u Mietka, będzie na flaszkę :-)

Nie mówię tutaj o przypadkach, gdy ktoś systemem gospodarczym, sam ze szwagrem na własną odpowiedzialność buduje sobie dom. To jest jego wybór, ma do tego prawo.


Należy jednak napiętnować sytuację, kiedy pseudo firma budowlana reklamuje się, że robi płyty fundamentowe od lat. Okłamując inwestora i biorąc za to pieniądze, robi coś takiego jak tu na zdjęciach.
Gdzie jest zbrojenie, gdzie są instalacje, gdzie wymiary i poziomy, gdzie jest reszta betonu ???? pewnie na budowie obok :-)


Mamy nadzieję, że będą Państwo po tym artykule podejmować przemyślane decyzje, co do wyboru wykonawcy. Cena to nie wszystko, liczy się jakość wykonania, doświadczenie pracowników, oraz gwarancja, że dom jest postawiony na dobrych i solidnych fundamentach.